NOVEZ

Nederlandse Organisatie Verloskundigen En Zwangeren
 

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van NOVEZ.

Het lidmaatschap van NOVEZ staat open voor verloskundigen, student-verloskundigen, zwangere vrouwen en jonge moeders, en professionals in zwangerschapsbegeleiding. Voor elk van deze leden groepen bestaat een eigen aanmeldformulier.

NOVEZ is van start gegaan met de focus op de beroepsgroep verloskundigen. Zij zijn in de afgelopen jaren onder politieke druk gezet om in korte tijd over te gaan op een  integrale geboortezorgorganisatie met integrale bekostiging. Nu er door VWS is aangegeven dat de komende 5 tot 10 jaar geen druk meer zal worden uitgeoefend op invoering hiervan, hebben zij de mogelijkheid  intern orde op zaken te stellen en zichzelf goed te organiseren. NOVEZ zal hierbij een rol van betekenis gaan spelen.

NOVEZ gaat zich ook richten op  zwangere vrouwen en jonge moeders. Het doel is hen mee te laten praten én beslissen over de inrichting van de geboortezorg in Nederland, en hun belangen te behartigen bij de overheid en de zorgverzekeraars. In de loop van 2017 zullen wij daar een plan en aanpak voor presenteren.

Het lidmaatschap van NOVEZ is tot 1 januari 2017 gratis. Daarna bedraagt de jaarlijkse contributie voor verloskundigen € 50, voor student-verloskundigen € 10. Zwangere vrouwen en jonge moeders kunnen ook al lid worden. Het lidmaatschap voor hen bedraagt € 5 per kalenderjaar. Voor professionals in zwangerschapsbegeleiding bedraagt de contributie €30 per kalenderjaar.

Aanmeldformulier (student-)verloskundigen

 

Aanmeldformulier zwangeren en moeders


Aanmeldformulier professional in zwangerschapsbegeleiding